Các bài viết cũ

Một biến tần có thể sử dụng cho nhiều động cơ ?

Câu hỏi

Một biến tần có thể sử dụng cho nhiều động cơ ?

Câu trả lời

Có. Cài đặt phải thõa mãn các điều kiện sau đây?

Dòng đầu ra của biến tần ≥ dòng định danh của động cơ × 1. 1 (Tại thời điểm hoạt động)

Kiểm tra xem dòng động cơ có nằm trong khả năng dòng quá tải lớn nhất của biến tần không?

Rơ le nhiệt không được sử dụng vì vậy phải cài đặt chế độ bảo vệ quá nhiệt cho động cơ.