Category Archives: Hỏi đáp Cảm biến quang

Sự khác nhau giữa đầu ra NPN và PNP

Câu hỏi

Sự khác nhau của đầu ra transistor NPN và đầu ra  PNP của cảm biến là gì?

Câu trả lời

1. loại đầu ra NPN là tải được nối giữa 1 cực là dương nguồn và 1 cực là đầu ra của cảm biến.

2. loại đầu ra PNP là tải được nối giữa 1 đầu ra của cảm biến và 1 cực âm nguồn.

Khi cấp nguồn ngược cho cảm biến quang ?

Câu hỏi: điều gì sẽ xáy ra khi cấp nguồn cho cảm biến quang điện bị ngược?

Trả lời:

1. Cảm biến quang sẽ không bị phá hủy vì đã có diode bảo vệ chống phân cực ngược.

2. Cầu diode sẽ biến chỉnh lưu về nguồn phù hợp.

Cảm biến quang điện là gì ?

Câu hỏi

cảm biến quang điện là gì?

Câu trả lời

Cảm biến quang điện thực chất là các linh kiện quang điện, chúng thay đổi tính chất khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào bề măt.

Tín hiệu quang được biến đổi thành tín hiệu điện nhờ hiện tượn phát xạ điện tử ở cực catot khi có thông lượng ánh sáng chiếu vào.

Có các loại cảm biến quang như:

Cảm biến quang thu phát.

Cảm biến quang phản xạ gương.

Cảm biến quang khuếch tán.

Xem thêm: Cảm biến quang Omron

Giới thiệu chung về nguyên lý của cảm biến quang

Chế độ hoạt động của cảm biến quang

 

Sử dụng gương phản xạ

Câu hỏi

Có thể sủ dụng gương phản xạ cho các loại cảm biến không có gương phản xạ ?

Câu trả lời

Có, những gương phản xạ sau có thể dùng: E39- R1, E39- R1S, E39- R2, E39- R3, E39- R9, E39- R10, E39- RS1, E39- RS2, và E39- RS3.

Điều này không áp dụng, tuy nhiên có thể dùng cho các cảm biến quang để phát hiện các đối tượng trong suốt (E3Z -B , E3S -R , E3S -CR62 / 67, E32 -R21 , và E32 -R16 ) hoặc các E3T .

Giải thích:

Ví dụ : E3Z

Loại gương   khoảng cách phát hiện
E39- R1 3 m
E39- R1S 4 m
E39- R2 5 m
E39- R3 1 – 5 m
E39- R9 2 – 5 m
E39- R10 3 – 5 m
E39- RS1 700 mm
E39- RS2 1 – 1 m
E39- RS3 1 – 4 m

Lưu ý: Băng phản xạ ( E39- RS1, E39- RS2, và E39- RS3) có thể được sử dụng cắt theo kích thước mong muốn.

Phương pháp đo kiểm tra đơn giản cảm biến ?

Câu hỏi

phương pháp chỉ đơn giản để kiểm tra những sự cố của một cảm biến quang điện?

Câu trả lời

Dùng thiết bị đo để kiểm tra sự cố đơn giản.

Nó được kiểm tra trong các phương pháp sau đây:

Nguyên tắc xác định khoảng cách phát hiện của cảm biến quang ?

Câu hỏi

Nguyên tắc xác định khoảng cách phát hiện của Cảm biến quang ?

Application Example: OK and NG condition

Câu trả lời

PSD (position sensitive device – thiết bị nhảy cảm vị trí) và photodiode kép được sử dụng để nhận  sáng  từ phần tử và khoảng cách tới đối tượng cảm nhận được đánh giá bằng cách phát hiện vị trí nguồn sáng ngay được phản ánh vào các yếu tố ánh sáng nhận được.
Khi các yếu tố tiếp nhận ánh sáng là PSD

Các tia từ các yếu tố phát sáng ( LED) được khúc xạ qua ống kính phát ra ánh sáng, và chiếu xạ bề mặt của đối tượng cảm ứng. Và,một phần của tia khuếch tán phản xạ tại chỗ PSD qua một thấu kính nhận ánh sáng.

Tia khúc xạ chiếu tới điểm “a” của thiết bị nhảy cảm vị trí khi đó vị trí của đối tượng ” A ” là khoảng cách ngắn và Tia khúc xạ chiếu tới điểm ” b ” khi đó vị trí đối tượng ” B ” là khoảng cách dài.

Vì vậy , nếu vị trí tại chỗ ( điểm ” a “và điểm “b ” ) PSD phát hiện được, điểm bật và điểm tắt được thiết lập trên PSD , và nó có thể đánh giá liệu các đối tượng cảm ứng là gần hay xa so với một khoảng cách thiết lập. Đây là một nguyên tắc của phép đo tam giác quang học .

E3G- L để sử dụng nguyên tắc này.

Khi các yếu tố ánh sáng nhận được là hai photodiode

Các tia từ các yếu tố phát sáng ( LED) được khúc xạ qua ống kính phát ra ánh sáng, và chiếu xạ bề mặt của đối tượng cảm biến , một phần của tia khuếch tán phản xạ ánh đến điểm trên photodiode kép thông qua một ống kính nhận ánh sáng .

Họ là E3Z- LS và các E3S- CL để sử dụng nguyên tắc này.

Không ảnh hưởng của các đối tượng nền và màu sắc hoặc bất kể số lượng ánh sáng phản xạ để thiết lập khoảng cách phát hiện các vị trí tiếp nhận ánh sáng của ánh sáng phản xạ , và phát hiện ổn định là có thể .

Sự khác biệt giữa một đơn vị sợi phản quang và một đơn vị đồng trục quang phản xạ là gì?

Câu hỏi

Sự khác biệt giữa một đơn vị sợi phản quang và một đơn vị đồng trục quang phản xạ là gì?

Câu trả lời

Các bề mặt cảm ứng của các đơn vị sợi khác nhau như hình dưới đây. Mỗi loại được sử dụng cho một loại ứng dụng khác nhau.

Sự khác biệt trong các phương pháp cảm biến được đưa ra trong bảng dưới đây.

Cảm biến phương pháp Các tính năng và các thông tin khác
Phản xạ sợi quang
(E32-DC200 và các loại khác)
Được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của phôi bình thường.
Trưởng hình dạng khác nhau cảm biến, cảm biến khoảng cách, vv, có sẵn cho cụ thể
các ứng dụng.
Phạm vi hoạt động phụ thuộc vào hướng thiết lập (xem chú ý) của Trưởng sợi.
Đồng trục phản xạ quang
(E32-CC200, E32-D32,
E32-D32L, E32-C31,
E32-C41, E32-C42)
Được sử dụng để phát hiện phôi vị trí.
Phạm vi hoạt động phụ thuộc vào hướng quy định của Trưởng sợi.
(Điều này là bởi vì một sợi cho các nhận được đặt gần các chất xơ cho Emitter.)
Các mô hình khác hơn so với E32-CC200 và E32-D32L có thể được sử dụng như là một điểm nhỏ
mô hình phản chiếu khi kết hợp với một ống kính tại chỗ nhỏ (E39-F3A, E39-F3A-5,
E39-F3B, và E39-F3C).


Chọn cáp quang dùng cho chi tiết hay phải di chuyển ?

Câu hỏi

Khi sử dụng cáp quang gắn kết với một phần di chuyển, nên sử dụng loại nào ít bị ảnh hưởng bởi uốn lặp đi lặp lại?

Câu trả lời

Bảy mô hình được khuyến cáo: sợi đơn vị E32-T11, E32-T21, E32-T22B, E32-D11, E32-D21, E32-D21B, và E32-D22B. (Có bán kính cong của R4.)

Giải thích:

Bán kính uốn cong cho phép của hầu hết các đơn vị sợi tối thiểu là 25 mm. Chỉ có bảy mô hình được liệt kê ở trên có một bán kính uốn cong cho phép của 4 mm. Các chất xơ đặc điểm chứng tỏ sức mạnh có một mối quan hệ mạnh mẽ với đường kính sợi trần (xem chú ý 1). Một bán kính uốn gấp 3 lần hoặc ít hơn đường kính tác động lực lượng quá nhiều chất xơ và làm giảm các đặc tính quang học (xem chú ý 2 vào cường độ ánh sáng).

Mô hình Trần sợi có đường kính Flexing kháng dữ liệu (duy trì cường độ ánh sáng, xem chú ý 3 )
E32-T11
E32-D11
16 x 0,265 dia. Giá trị sau khi chứng tỏ sức mạnh gấp 1.000 lần tại một bán kính uốn cong của 4 mm (không có
thay đổi) / giá trị sau khi uốn 1.000.000 lần (khoảng 80%)
E32-T21
E32-T22B
E32-D21
E32-D21B
E32-D22B
4 x 0,25 dia. Giá trị sau khi chứng tỏ sức mạnh gấp 1.000 lần tại một bán kính uốn cong của 4 mm (không có
thay đổi) / giá trị sau khi uốn 1.000.000 lần (khoảng 85%)
E32-TC200
E32-DC200
1 x 1 dia. Giá trị sau khi chứng tỏ sức mạnh gấp 1.000 lần tại một bán kính uốn trong 5 mm (khoảng 95%)

Lưu ý:

1 – Các đơn vị quang linh hoạt (E32-[] [] R) có một bán kính uốn cong cho phép của 1 mm, nhưng không xử lý lặp đi lặp lại uốn tốt, vì vậy họ không nên được đặt trên các bộ phận di chuyển.

2 – Cường độ ánh sáng của một mô hình Thông qua chùm là giảm đến 50%, làm giảm khoảng cách cảm biến khoảng 30% .

3.

Các đơn vị sợi được liệt kê ở trên có một cấu trúc mạnh mẽ chống chọi R bán kính uốn cong bằng cách sử dụng sợi với đường kính cực nhỏ.

Lưu ý: Các đơn vị quang linh hoạt (E32-[] [] R) có một bán kính uốn cong cho phép của 1 mm, nhưng không xử lý lặp đi lặp lại uốn cong, vì vậy họ không nên được đặt trên các bộ phận di chuyển. 

sử dụng ánh sáng của một cảm biến quang đi qua các lỗ

Câu hỏi

Để sử dụng ánh sáng của một cảm biến quang điện đi qua các lỗ, lỗ lớn như thế nào thì được?

Câu trả lời

Hãy làm cho các lỗ có cùng kích thước như là đường kính ống kính cơ bản.

Xin vui lòng tham khảo sau đây để các ý tưởng khác nhau tùy thuộc vào các loại cảm biến.

1.Ý tưởng sử dụng ánh sáng thông qua các lỗ

Hãy làm cho các lỗ có cùng kích thước như đường kính ống kính để bảo đảm hành lang của ánh sáng, không phân biệt của chùm tia qua các phản xạ.

Khi lỗ nhỏ hơn đường kính ống kính, khoảng cách đánh giá cảm biến có thể không được chính xác vì lượng ánh sáng giảm.

2.Mô tả các trường hợp như sau:

Không có vấn đề gì khi ánh sáng 2 cảm biến cắt nhau?

Câu hỏi

Không có vấn đề ngay cả khi hai ánh sáng phát ra từ cảm biến quang điện khác nhau, cắt nhau ?

Câu trả lời

Không có vấn đề gì.